Zakres usług

Rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf

Kosztorysowanie napraw po wypadkach drogowych w UE

Do głównego profilu działalności sieci MOTOEXPERT, której regionalnym partnerem jest rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf, należy opiniowanie i kosztorysowanie szkód powypadkowych, jakie powstają zarówno na terenie Niemiec, jak i za granicą – np. w Austrii, czy Polski

Rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT, jako specjaliści w zakresie wyceny szkód komunikacyjnych, oferują szeroki zakres usług technicznych związanych z ustalaniem wartości powstałych szkód i oceną kosztów ich naprawy. Opinie techniczne i kosztorysy napraw MOTOEXPERT są zatem nierzadko podstawą likwidacji szkody powypadkowej za granicą, jak również uzyskania wypłaty lukratywnego odszkodowania powypadkowego.

ZAKRES USŁUG RZECZOZNAWCY:

Rzeczoznawcy Sieci MOTOEXPERT, działająca jako niezależni rzeczoznawcy samochodowi, oferują m.in. :
 • Rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf oraz sieć MOTOEXPERT oferują swoim Klientom:
 • pomoc techniczną po wypadku drogowym lub kolizji
 • doradztwo techniczno-prawne w zakresie likwidacji zagranicznych szkód powypadkowych
 • oględziny pojazdów powypadkowych
 • wycenę szkód komunikacyjnych
 • sporządzanie niezależnych ekspertyz i opinii technicznych
 • kalkulacje kosztów naprawy pojazdów (kosztorysy napraw)
 • ocenę stanu technicznego pojazdów powypadkowych
 • weryfikacje istniejących kalkulacji szkód
 • weryfikacje jakości napraw powypadkowych
 • wycenę pozostałości pojazdów
 1. inne – na życzenie Klienta

Powypadkowa opinia techniczna – Wycena szkód drogowych – Wypadki i kolizje samochodowe w UE (Niemcy, Austria, Polska) i Szwajcarii.

Nie czekaj i zleć oględziny uszkodzonego pojazdu i wykonanie precyzyjnej niemieckiej opinii rzeczoznawczej niezależnemu Rzeczoznawcy samochodowemu z Leipzig!


Wypadek drogowy w Niemczech, Polsce i UE – Rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf– Szkoda komunikacyjna Düsseldorf, Wycena i likwidacja szkód