Home

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY DÜSSELDORF 

Wypadek komunikacyjny na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii

Kolizja samochodowa za granicą? Wypadek komunikacyjny w Niemczech? Pomoże sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT!

Rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf to niemiecki specjalista do spraw techniki samochodowej, który świadczy i wykonuje wyłącznie niezależne usługi rzeczoznawcze na terenie Niemiec. Jako niemiecki autoekspert oferuje swoim klientom szeroki zakres usług, począwszy od wyceny wartości pojazdów uszkodzonych, na wycenie szkód i kalkulacjach kosztów naprawy samochodu powypadkowego skończywszy. Głównym profilem działalności eksperta motoryzacyjnego Düsseldorf jest przede wszystkim opiniowanie szkód komunikacyjnych i  kompleksowa wycena ich wartości. Usługi w tym zakresie rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf wykonuje w ramach współpracy z siecią MOTOEXPERT, zawsze w pełni obiektywnie i w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy europejskie.

Regionalny rzeczoznawca techniki samochodowej Düsseldorf jest doświadczonym i kompetentnym specjalistą w dziedzinie motoryzacji, który oferuje swoje usługi wszystkim osobom zainteresowanym niezależną wyceną szkody. Klientami rzeczoznawcy z Düsseldorfu są naczęściej poszkodowani nie z własnej winy właściciele pojazdów, które uległy uszkodzeniu wskutek zdarzenia drogowego na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii i chcą dokonać wyceny szkody z udziałem sieci MOTOEXPERT. Z reguły fachowa pomoc udzielona przez sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT po niezawinionym wypadku lub kolizji drogowej i sporządzenie przez jej ekspertów niezależnej opinii technicznej pomaga osobom poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowania komunikacyjnego i sprawnej likwidacji szkody za granicą.

Kalkulacje szkód powypadkowych

Jako, że niemiecki rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf jest regionalnym partnerem sieci MOTOEXPERT, z jego usług mogą korzystać również polscy poszkodowani, którzy ulegli niezawionionemu wypadkowi samochodowemu w Niemczech. Rzeczoznawca samochodowy Düsseldorf mówi jednak wyłącznie w języku niemieckim, więc warunkiem skorzystania z jego usług przez poszkodowanego właściciela pojazdu jest zgłoszenie szkody do centrali sieci MOTOEXPERT.

Dla osób poszkodowanych rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT wykonują kompleksowe, powypadkowe opinie techniczne, wyceny wartości uszkodzonego pojazdu i kosztorysy napraw dotyczące:

  1. niezawinionej szkody komunikacyjnej na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii pojazdem na szwajcarskich znakach rejestracyjnych
  2. niezawinionej szkody komunikacyjnej na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii pojazdu na znakach rejestracyjnych jednego z krajów Unii Europejskiej (np. belgijskich, brytyjskich, włoskich, holenderskich, francuskich)
  3. niezawinionej szkody komunikacyjnej na terenie Unii Europejskiej pojazdu na niemieckich, austriackich lub szwajcarskich znakach rejestracyjnych
  4. niezawinionej szkody komunikacyjnej na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii pojazdu na polskich znakach rejestracyjnych

Skorzystanie z pomocy sieci MOTOEXPERT przy wycenie szkody komunikacyjnej może dać osobie poszkodowanej szansę na uzyskanie lukratywnego odszkodowania powypadkowego i pozwolić na przeprowadzenie procedury likwidacji szkody bezpośrednio za granicą. Polscy poszkodowani korzystający z usług niezależnego rzeczoznawcy MOTOEXPERT mogą również dzięki temu uniknąć konieczności przewożenia uszkodzonego auta do Polski w celu wyceny jego uszkodzeń. Oględziny i wycena wartości szkody są możliwie do przeprowadzenia w Niemczech, za pośrednictwem rzeczoznawcy motoryzacyjnego Düsseldorf.

Jeśli zatem Twój pojazd uległ niezawinionej szkodzie drogowej na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii lub jednego z krajów Unii Europejskiej możesz skorzystać z fachowej pomocy rzeczoznawców techniki samochodowej MOTOEXPERT ! Zgłoś szkodę pod numerem tel. +49 0911 9646 455 i uzyskaj profesjonalną, powypadkową opinię techniczną. Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i wycenią wartość powstałej szkody komunikacyjnej. Zapraszamy!

Wycena szkody powypadkowej – Kalkulacje napraw – Wypadki samochodowe (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Chorwacja, Francja, Holandia, Belgia)

KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |